Chuyên mục
Van Điện Từ

Van hut Chan Khong – Pneumax 771 Solenoid Van 220VAC – ITALY

Van hut Chan Khong

Van hut Chan Khong – Pneumax 771 Solenoid Van 220VAC – ITALY – khuong

888 ConTact : Mr. Khuong || Fone : 0939.588.665 || Email : lekhuongthanh@gmail.com  888 |

VAN HUT CHAN KHONG
 SOLENOID VALVES VACUUM PNEUMAX 
771.32.11.1CN.C P-SPRING  3/21″
771.32.0.1C.M2 SV. N.C. ext.-feeder sol. – spring + M21″
771/V.32.0.1A.M2SV. N.O. ext.-feeder sol. – spring + M21″
772.32.11.1CV. N.C. Pneum. – spring 3/21/2″
776.32.11.1CAir Valve working port size 1 1/2 NPT, pilot port size 1/8”NPT1-1/2″
776.32.0.1AC.S….SOV 3/2 port size 1 1/2 NPT, pilot port size 1/8”NPT1-1/2″
776/V.22.0.1C…SOV 2/2 port size 1 1/2 NPT, Actuation connection 1/8″1-1/2″
774.32.0.1A.M2SV. N.O. sol. – spring + M21/4″
778.52.11.1N.C P-SPRING 1/8″
778.32.11.1CPneumatic valve – spring N.C1/8″
778.32.0.1C.M2SV. N.C. sol. – spring + M21/8″
779.32.0.1AC.M2SV. N.C. sol. – spring + M31/8″
Chuyên mục
Van Điện Từ

Pneumax Foot Valve – van chân đạp 5/2 Made in ITALY

Pneumax Foot Valve

Pneumax Foot Valve – van chân đạp 5/2 Made in ITALY

888 ConTact : Mr. Khuong || Fone : 0939.588.665 || Email : lekhuongthanh@gmail.com  888 |

Pneumax Foot Valve
Chuyên mục
Van Điện Từ

Solenoid Chong chay no – Pneumax van điện từ ATEX 24VDC – ITALY

Solenoid Chong chay no

Solenoid Chong chay no – Pneumax van điện từ ATEX 24VDC – ITALY

888 ConTact : Mr. Khuong || Fone : 0939.588.665 || Email : lekhuongthanh@gmail.com  888 |

Solenoid Chong chay no
Solenoid Chong chay no
 Valves and Solenoid valves “TECNO-NAMUR” G1/4″ 
T514.92.00.39.B58Solenoid – Spring 220v 50 – 60Hz1/4″
T514.92.00.39.B09Solenoid – Spring 24v 50-60Hz1/4″
T514.92.00.39.B11Solenoid – Spring 24VDC1/4″
T514.92.00.39.B57Solenoid – Spring 110v 50 – 60Hz1/4″
T514.52.00.39.B05Solenoid – Spring 24v DC1/4″
T514.52.00.36.B05 Solenoid – Spring 1/4″
T514.52.00.35.B05Solenoid – Solenoid 24v DC1/4″
T514.92.00.35.B09Solenoid – Solenoid 24v DC1/4″
X5T4.92.00.39.M2ATEX Namur Solenoild – Spring 1/4″
XMB 4Ex-Proof coil  (coil chống cháy nổ ) 12VDC
XMB 5Ex-Proof coil  (coil chống cháy nổ ) 24VDC
XMB 57Ex-Proof coil (coil chống cháy nổ ) 110V/50-60Hz
XMB 58Ex-Proof coil (coil chống cháy nổ ) 220V
XME 5-3Ex-Proof coil (coil chống cháy nổ ) 
XMC 5Ex-Proof coil (coil chống cháy nổ ) 24VDC
Chuyên mục
Lọc khí - Điều áp - Đồng hồ

Bo dieu ap khi – Pneumax code 17322BD – Made in ITALY

Bo dieu ap khi

Bo dieu ap khi – Pneumax code 17322BD – Made in ITALY

888 ConTact : Mr. Khuong || Fone : 0939.588.665 || Email : lekhuongthanh@gmail.com  888 |

BO DIEU AP KHI
BO DIEU AP KHI
BO DIEU AP KHI
Bo dieu ap khi
Chuyên mục
Van Điện Từ

PLP25V Pneumax Solenoid – van điện từ 2 ngã Pneumax ITALY

PLP25V Pneumax Solenoid

PLP25V Pneumax Solenoid – van điện từ 2 ngã Pneumax ITALY

888 ConTact : Mr. Khuong || Fone : 0939.588.665 || Email : lekhuongthanh@gmail.com  888 |

PLP25V PNEUMAX SOLENOID
PLP25V PNEUMAX SOLENOID
PLP25V PNEUMAX SOLENOID

keyword :

 2/2 WAYS Solenoid Valve Normally Closed ( N.C ) 
PLP06V-3LPLP Series 2/2 WAYS Solenoid Valve1/8″
PLP08V-3LPLP Series 2/2 WAYS Solenoid Valve1/4″
PLP10V-10.5LPLP Series 2/2 WAYS Solenoid Valve3/8″
PLP15V-13LPLP Series 2/2 WAYS Solenoid Valve1/2″
PLP20V-20LPLP Series 2/2 WAYS Solenoid Valve3/4″
PLP25V-25LPLP Series 2/2 WAYS Solenoid Valve1″
PLP35V-35LPLP Series 2/2 WAYS Solenoid Valve1.1/4″
PLP40V-40LPLP Series 2/2 WAYS Solenoid Valve1.1/2″
PLP50V-50LPLP Series 2/2 WAYS Solenoid Valve2″
 2/2 WAYS Solenoid Valve SS316 ( inox ) N.C  
PLP08V-3LS1VBSS316 PLP 2/2 WAYS Solenoid Valve1/4″
PLP10V-4LS1VBSS316 PLP 2/2 WAYS Solenoid Valve3/8″
PLP15V-13LS1VBSS316 PLP 2/2 WAYS Solenoid Valve1/2″
PLP20VS1VBSS316 PLP 2/2 WAYS Solenoid Valve3/4″
PLP25VS1VBSS316 PLP 2/2 WAYS Solenoid Valve1″
PLP35VS1VBSS316 PLP 2/2 WAYS Solenoid Valve1.1/4″
PLP40VS1VBSS316 PLP 2/2 WAYS Solenoid Valve1.1/2″
PLP50VS1VBSS316 PLP 2/2 WAYS Solenoid Valve2″
Chuyên mục
Van Điện Từ

Van dien ISO Pneumax – solenoid ISO Size 1 – Made in ITALY

Van dien ISO Pneumax

Van dien ISO Pneumax – solenoid ISO Size 1 – Made in ITALY

888 ConTact : Mr. Khuong || Fone : 0939.588.665 || Email : lekhuongthanh@gmail.com  888 |

Van dien ISO Pneumax
VAN DIEN ISO PNEUMAX
VAN DIEN ISO PNEUMAX
VAN DIEN ISO PNEUMAX
VAN DIEN ISO PNEUMAX
Chuyên mục
THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG

Fuchs dau thuy luc – FUCHS OIL – dầu thuỷ lực – dầu chịu nhiệt

Fuchs dau thuy luc

Fuchs dau thuy luc – FUCHS OIL – dầu thuỷ lực – dầu chịu nhiệt

ConTact : Mr. Khuong || Fone : 0939.588.665  | 0979.588.644 || Email : lekhuongthanh@gmail.com 

Fuchs dau thuy luc
Fuchs dau thuy luc
Fuchs dau thuy luc
Chuyên mục
Van Điện Từ

PLP SOlenoid Pneumax – Đại lý van điện từ PLP Pneumax ITALY

PLP SOlenoid Pneumax

PLP SOlenoid Pneumax – Đại lý van điện từ PLP Pneumax ITALY

888 ConTact : Mr. Khuong || Fone : 0939.588.665 || Email : lekhuongthanh@gmail.com  888 |

PLP SOlenoid Pneumax
PLP SOlenoid Pneumax
PLP06V-3LPLP Series 2/2 WAYS Solenoid Valve
PLP08V-3LPLP Series 2/2 WAYS Solenoid Valve
PLP10V-10.5LPLP Series 2/2 WAYS Solenoid Valve
PLP15V-13LPLP Series 2/2 WAYS Solenoid Valve
PLP20V-20LPLP Series 2/2 WAYS Solenoid Valve
PLP25V-25LPLP Series 2/2 WAYS Solenoid Valve
PLP35V-35LPLP Series 2/2 WAYS Solenoid Valve
PLP40V-40LPLP Series 2/2 WAYS Solenoid Valve
PLP50V-50LPLP Series 2/2 WAYS Solenoid Valve
 2/2 WAYS Solenoid Valve Normally Open ( N.O )
PLP08V-3LHPLP Series 2/2 WAYS Solenoid Valve N.O
PLP10V-10.5LHPLP Series 2/2 WAYS Solenoid Valve N.O
PLP15V-13LHPLP Series 2/2 WAYS Solenoid Valve N.O
PLP20VHPLP Series 2/2 WAYS Solenoid Valve N.O
PLP25VHPLP Series 2/2 WAYS Solenoid Valve N.O
PLP35VHPLP Series 2/2 WAYS Solenoid Valve N.O
PLP40VHPLP Series 2/2 WAYS Solenoid Valve N.O
PLP50VHPLP Series 2/2 WAYS Solenoid Valve N.O
 2/2 WAYS Solenoid Valve SS316 ( inox ) N.C 
PLP08V-3LS1VBSS316 PLP 2/2 WAYS Solenoid Valve
PLP10V-4LS1VBSS316 PLP 2/2 WAYS Solenoid Valve
PLP15V-13LS1VBSS316 PLP 2/2 WAYS Solenoid Valve
PLP20VS1VBSS316 PLP 2/2 WAYS Solenoid Valve
PLP25VS1VBSS316 PLP 2/2 WAYS Solenoid Valve
PLP35VS1VBSS316 PLP 2/2 WAYS Solenoid Valve
PLP40VS1VBSS316 PLP 2/2 WAYS Solenoid Valve
PLP50VS1VBSS316 PLP 2/2 WAYS Solenoid Valve
PHP15-E2T2/2 Brass Solenoid ,Saturated Steam, N.C , 185 Degree
PHP20-E2T2/2 Brass Solenoid ,Saturated Steam, N.C , 185 Degree
PHP25-E2T2/2 Brass Solenoid ,Saturated Steam, N.C , 185 Degree
PHP35-E2T2/2 Brass Solenoid ,Saturated Steam, N.C , 185 Degree
PHP40-E2T2/2 Brass Solenoid ,Saturated Steam, N.C , 185 Degree
PHP50-E2T2/2 Brass Solenoid ,Saturated Steam, N.C , 185 Degree
Chuyên mục
Lọc khí - Điều áp - Đồng hồ

Bo dieu ap Pneumax – Regulator Pneumax – Fittings SS316 ITALY

Bo dieu ap Pneumax

Bo dieu ap Pneumax – Regulator Pneumax – Fittings SS316 ITALY

ConTact : Mr. Khuong || Fone : 0939.588.665  | 0979.588.644 || Email : lekhuongthanh@gmail.com 

Bo dieu ap Pneumax
Bo dieu ap Pneumax
Bo dieu ap Pneumax

tags code order : 17109BD , 17202BD , 17302BD , 17402BD, Pneumax regulator ITALY

Chuyên mục
Van Điện Từ

Van xa nuoc 220VAC – PNEUMAX SOLENOID 2 NGÃ – VANTUDONGRK

Van xa nuoc 220VAC

Van xa nuoc 220VAC – PNEUMAX SOLENOID 2 NGÃ – VANTUDONGRK

888 ConTact : Mr. Khuong || Fone : 0939.588.665 || Email : lekhuongthanh@gmail.com  888 |

VAN XA NUOC 220VAC
VAN XA NUOC 220VAC
VAN XA NUOC 220VAC