Chuyên mục
HAHN GAS SPRING

Gas spring lift – Hahn lo xo gas Germany – Phân phối VietNam

Gas spring lift

Gas spring lift – Hahn lo xo gas Germany – Phân phối VietNam

ConTact : Mr. Khuong || Fone : 0939.588.665  | 0979.588.644 || Email : lekhuongthanh@gmail.com 

GAS SPRING LIFT
GAS SPRING LIFT
GAS SPRING LIFT
Chuyên mục
GAS SPRING - DAMPER HAHN GAS SPRING

Hahn gas spring 400N – LOxo gas nâng cửa tự động – Germany

Hahn gas spring 400N

Hahn gas spring 400N – LOxo gas nâng cửa tự động – Germany

ConTact : Mr. Khuong || Fone : 0939.588.665  | 0979.588.644 || Email : lekhuongthanh@gmail.com 

Chuyên mục
HAHN GAS SPRING

Gas Springs Stainless steel – Hahn gas spring Germany

Gas Springs Stainless steel

Gas Springs Stainless steel – Hahn gas spring Germany

ConTact : Mr. Khuong || Fone : 0939.588.665  | 0979.588.644 || Email : lekhuongthanh@gmail.com 

Gas spring Inox 316

Gas Spring Chính Hãng HAHN

Chuyên mục
HAHN GAS SPRING STABILUS GAS SPRING

Gas spring Double Stroke – Hahn Gas spring – germany

Gas spring Double Stroke

Gas spring Double Stroke – Hahn Gas spring – germany

888 ConTact : Mr. Khuong || Fone : 0939.588.665 || Email : lekhuongthanh@gmail.com  888 |

TypeØ piston rodØ cylinder pipeextension force
 G 10-23-23 V410 mm2 x 23 mm2 x 100 – 1200 N
 G 10-23-28 V410 mm1 x 23 + 1 x 28 mm2 x 100 – 1200 N
 G 14-28-28 V414 mm2 x 28 mm2 x 150 – 2500 N
 G 14-28-40 V414 mm1 x 28 + 1 x 40 mm2 x 150 – 2500 N
 G 20-40-40 V420 mm2 x 40 mm2 x 300 – 5000 N

Đại Lý hahn gas spring TPHCM

Chuyên mục
GAS SPRING - DAMPER HAHN GAS SPRING

Hahn Gas spring steel – Gas lo xo – Gas spring Germany

Hahn Gas spring steel

Hahn Gas spring steel – Gas lo xo – Gas spring Germany

ConTact : Mr. Khuong || Fone : 0939.588.665  | 0986.588.654 || Email : lekhuongthanh@gmail.com 

Chuyên mục
HAHN GAS SPRING

HAHN lo xo khi Germany – Gas spring tự động nâng cửa

HAHN lo xo khi Germany

HAHN lo xo khi Germany

HAHN lo xo khi Germany – Gas spring tự động nâng cửa

888 ConTact : Mr. Khuong || Fone : 0939.588.665 || Email : lekhuongthanh@gmail.com  888 |

HAHN lo xo khi Germany

tags key : HAHN lo xo khi Germany , Gas spring Germany HAHN 

Chuyên mục
HAHN GAS SPRING

gas spring tu dong nang – Hahn Bansbach Germany Gas spring

gas spring tu dong nang

gas spring tu dong nang – Hahn Bansbach Germany Gas spring

@ ConTact : Mr. Khuong || Fone : 0939.588.665 || Email : lekhuongthanh@gmail.com  @ |

gas spring tu dong nanggas spring tu dong nang

tags key : gas spring tu dong nang , Gas spring Germany 

gas spring tu dong nang

Chuyên mục
HAHN GAS SPRING

Gas spring Hahn Germany – Đại lý Phân phối Gas spring ở Việt Nam

Gas spring Hahn Germany

Gas spring Hahn Germany

Gas spring Hahn Germany – Đại lý Phân phối Gas spring ở Việt Nam

888 ConTact : Mr. Khuong || Fone : 0939.588.665 || Email : lekhuongthanh@gmail.com  888 |

Gas spring Hahn Germany

Gas spring Hahn Germany

tags : Gas spring Hahn Germany , Gas spring Germany

Chuyên mục
HAHN GAS SPRING STABILUS GAS SPRING

HAHN Lo Xo Gas – Gas spring Germany – Khuong 0939.588665

HAHN Lo Xo Gas

HAHN Lo Xo Gas – Gas spring Germany – Khuong 0939.588665

888 ConTact : Mr. Khuong || Fone : 0939.588.665 || Email : lekhuongthanh@gmail.com  888 |

HAHN Lo Xo Gas

HAHN Lo Xo Gas

HAHN Lo Xo Gas

HAHN Lo Xo Gas

HAHN Lo Xo Gas

HAHN Lo Xo Gas

Tags key : HAHN Lo Xo Gas , Hahn Gas spring

Chuyên mục
HAHN GAS SPRING

Lo xo Gas HAHN – Ty nâng tự động – Made in Germany – KHUONG LE

Lo xo Gas HAHN – Ty nâng tự động – Made in Germany – KHUONG LE

@ ConTact : Mr. Khuong || Fone : 0939.588 665 || Email : lekhuongthanh@gmail.com  @ |

Lo xo Gas HAHN

Lo xo Gas HAHN

Lo xo Gas HAHN

tags : Lo xo Gas HAHN , Inox 316 Gas spring Germany , SS316 Gas spring