Van điều khiển cơ – Pneumax Products – Made in ITALY

  • bởi
Van điều khiển cơ

Van điều khiển cơ

Van điều khiển cơ – Pneumax Products – ITALY

Contact : Mr. Khương – 0939.588.665 | EMail : lekhuongthanh@gmail.com

Miniature valves 2/2, 3/2, 5/2, 5/3 – Tube Ø4 (Series 104)
Miniature valves 3/2, 5/2 – M5 (Series 105)

Valves 3/2, 5/2, 5/3 – G1/8″ (228 Series – T228 Series)
Valves 3/2, 5/2, 5/3 – G1/4″ (224 Series – T224 Series)
Valves 3/2, 5/2, 5/3 – G1/2″ (212 Series)
Valves 3/2, 5/2, 5/3 – G1″ (211 Series)

Valves 2/2, 3/2, 5/2 – Ø4 & M5 (104 – 105 Series)
Valves 3/2, 5/2 – M5 ( 805 Series)
Valves 3/2, 5/2, 5/3 – G1/8″ (228 – T228 – T488 – 808 Series)
Valves 2/2, 5/2, 5/3 – G1/4″ (224 – T224 Series)
Valves 3/2, 5/2, 5/3 – G1/2″ (212 Series – 212/2 compact Series)
Valves 3/2, 5/2, 5/3 – G1″ (211 Series)

600 Series

Accessories – M5 ÷ G1″

Complementary valves 900 Series

Complementary valves

Blocking valves 50 – T50 Series

Blocking valves G1/8” – G1/4” – G3/8” – G1/2”

Function Fittings 55 Series – TecnoFun

Function fittings

Series 1750-1760 – Miniaturised pressure regulators

Miniaturised pressure
regulators