Xilanh mini Pneumax

1.320.000,0

Xilanh mini Pneumax
Xilanh mini Pneumax

 

Danh mục: Từ khóa: ,

Mô tả

Xilanh mini Pneumax

Xilanh mini Pneumax

Xilanh mini Pneumax – Made in ITALY – ĐẠI LÝ CHÍNH HÃNG PNEUMAX TẠI VIỆT NAM

888 ConTact : Mr. Khuong || Fone : 0939.588.665 || Email : lekhuongthanh@gmail.com  888 |

1501.020.0025 compact cylinder
1501.032.0015 compact cylinder
1501.032.0050 compact cylinder
1501.040.0025 compact cylinder
1501.050.0025 compact cylinder
1501.050.0030 compact cylinder
1501.063.0060 compact cylinder
1501.080.0125 compact cylinder
1503.020.0010 Compact cylinder Bore 20 | Stroke : 10mm
1502.040.0010 compact cylinder
1511.032.0015 compact cylinder
1511.032.0030 compact cylinder
1511.032.0075 compact cylinder
1511.40.80 compact cylinder ( S 50mm + 30 mm Fixed )
1511.40.100.XZ compact cylinder
1511.050.0004 compact cylinder / stroke 4mm
1511.050.0025 compact cylinder
1511.063.0030 compact cylinder
1511.063.0060 compact cylinder
1504.050.0004 DOUBLE ACTING PUSH/PULL Compact cylinder / Stroke 4mm
1500.50.17F Nipple ISO
X1541.32.25.01.5 Atex ECOMPACT Cylinder – Female threaded rod – non magnetic piston, Single acting with front spring
1540.32.30.01.2 (PN12022 – Ecompact cylinder )
1540.63.70.01.1 ECOMPACT Cylinder ISO 21287 – Female ren M8
X1541.63.125.02.1 Atex ECOMPACT Cylinder – male threaded rod
1550.32.70.02.1 ECOMPACT Cylinder  ( 00L0211245E )
1550.032.0070.01.1 ECOMPACT Cylinder
1550.063.0050.02.1 ECOMPACT Push/Pull Cylinder
1557.050.0010.01.1 ECOMPACT Cylinder
1561.050.0300.02.1 compact cylinder – Male threaded
1561.032.0055.0040.F ECOMPACT Tandem push Cylinder
1581.012.0015.02.1 compact cylinder
1581.016.0010.02.1 compact cylinder – Male threaded
1581.16.70.02.1 compact cylinder – Male threaded
1581.020.0015.01.1 compact cylinder  | FeMale Piston rod
1581.020.0015.03.1 compact cylinder  | Push / pull version | FeMale Piston rod | DOUBLE ACTING
1581.025.0020.01.1 Compact cylinder | stroke 20 | FeMale Piston rod –
1581.025.0020.02.1 compact cylinder
1581.025.0175.02.1 compact cylinder | stroke 175 | Male Piston rod
1581.025.0370.01.1 compact cylinder | stroke 370 | FeMale Piston rod
1581.025.0125.02.1 compact cylinder | stroke 125 | Male Piston rod
1581.032.0015.01.1 compact cylinder
1581.032.0015.02.1 compact cylinder | Male Piston rod
1581.032.0010.07.1 compact cylinder | NON ROTATING SISTEM VERSION
1581.032.0020.01.1 compact cylinder | Bore 32 |stroke 20 | FeMale Piston rod
1581.032.0025.02.1 compact cylinder | Male Piston rod
1581.032.0050.02.1 compact cylinder
1581.040.0025.01.1 compact cylinder
1581.040.0025.02.1 compact cylinder | Male Piston rod
1581.040.0020.01.1 compact cylinder | FeMale Piston rod
1581.50.80.02.1 compact cylinder | Male Piston rod | Bore 50 – Stroke 80
1581.63.120.02.1 compact cylinder | Male Piston rod | Bore 63 – Stroke 120
1581.63.15.02.1 compact cylinder | Male Piston rod | Bore 63 – Stroke 15
1582.50.25.02.1 compact cylinder | Male Piston rod
1582.032.0050.01.1 compact cylinder