Chuyển tới nội dung

Nylon TUBE Pneumax

Nylon TUBE Pneumax

Nylon TUBE Pneumax

Danh mục: Từ khóa:
Nylon TUBE Pneumax

Nylon TUBE Pneumax

Nylon TUBE Pneumax – ITALY Ống Gió

888 ConTact : Mr. Khuong || Fone : 0939.588.665 || Email : lekhuongthanh@gmail.com  888 |

PN04025.B Nylon TUBE (ống nylon chịu nhiệt cao )  Ø 4
PN06040.B Nylon TUBE (ống nylon chịu nhiệt cao )  Ø 6
PN08060.B Nylon TUBE (ống nylon chịu nhiệt cao )  Ø 8
PN10080.B Nylon TUBE (ống nylon chịu nhiệt cao )  Ø 10
PN12010.B Nylon TUBE (ống nylon chịu nhiệt cao )  Ø 12
PA121412 Nylon TUBE (ống nylon chịu nhiệt cao )  Ø 14
PA121210 Nylon TUBE (ống nylon chịu nhiệt cao )  Ø 12
PA121008 Nylon TUBE (ống nylon chịu nhiệt cao )  Ø 10
PA120806 Nylon TUBE (ống nylon chịu nhiệt cao ) Ø 8
PA120604 Nylon TUBE (ống nylon chịu nhiệt cao ) Ø 6
PA120425 Nylon TUBE (ống nylon chịu nhiệt cao ) Ø 4
Light Blue , Red, Black , Green, Yellow, Neutral, Cristal blue, Cristal
Nylon TUBE Pneumax
PU16011.B Black Polyurethane Tube Ø16 Ø 16
PU12080.B Black Polyurethane Tube Ø12 Ø 12
PU10065.B Black Polyurethane Tube Ø10 Ø 10
PU08055.B Black Polyurethane Tube Ø08 Ø 8
PU06040.B Black Polyurethane Tube Ø06 Ø 6
PU04025.B Black Polyurethane Tube Ø04 Ø 4
Pneumax – ITALY Tubing
PU12080.BU Blue Polyurethane Tube Ø12 Ø 12
PU10065.BU Blue Polyurethane Tube Ø10 Ø 10
PU08055.BU Blue Polyurethane Tube Ø08 Ø 8
PU06040.BU Blue Polyurethane Tube Ø06 Ø 6
PU04025.BU Blue Polyurethane Tube Ø04 Ø 4