Chuyển tới nội dung

Hahn Gas spring Ty 40mm F 3000N

Hahn Gas spring Ty 40mm F 3000N

Hahn Gas spring Ty 40mm F 3000N

Hahn Gas spring Ty 40mm F 3000N

GAS SPRING TO CHỊU TẢI LÊN MAX 500KG = 5000N
HAHN GAS SPRING – MADE IN GERMANY
TY 20MM , TUBE 40MM .